0

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت موسسه خیریه سرطان نور، می‌باشد.

مالکیت معنوی


کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت موسسه خیریه سرطان نور، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت موسسه خیریه سرطان نور اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

 

شرایط استفاده از خدمات سایت


به محض پذیرش عضویت شما در سایت موسسه خیریه سرطان نور، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.