همت عالی به نفع حمایت از بیماران مبتلا به سرطان موسسه خیریه نور

همت عالی به نفع حمایت از بیماران مبتلا  به سرطان موسسه خیریه نور
نمایشنامه خوانی پزشک نازنین به کارگردانی مریم باقری ,به نفع بیماران سرطانی تحت پوشش موسسه خیریه نور شنبه 10 مهر در تماشاخانه استاد مشایخی برگزار می شود.
تاریخ درج: 1395/07/04