0

میثاق جمشیدی با ایده ها و فکرهای نو در موسسه خیریه نور

میثاق جمشیدی با ایده ها و فکرهای نو در موسسه خیریه نور
امروزدفتر نور ، یه روزه خوب با یه هنرمند خوب پشت سر گذاشت.
میثاق جمشیدی عزیز با کلی ایده و فکرای نو قول داد پررنگ تر ازگذشته همراه و همدل ما باشه.
تاریخ درج: 1395/05/16