سمینار یک روزه سرطان، پیشگیری و تشخیص زودرس در شیراز

سمینار یک روزه سرطان، پیشگیری و تشخیص زودرس در شیراز
سمینار یک روزه سرطان، پیشگیری و تشخیص زودرس در تاریخ 1394/11/01 در شیراز برگزار شد.
دبیر سمینار آقای دکتر رضوانی عضو هیات مدیره موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور هستند.
تاریخ درج: 1394/10/29