دیدار مدیرعامل مؤسسه خیریه نور و قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با رئیس بانک پاسارگاد یاسوج

دیدار مدیرعامل مؤسسه خیریه نور و قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با رئیس بانک پاسارگاد  یاسوج
 مدیرعامل مؤسسه خیریه نور و قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در امور مشارکتهای اجتماعی با رئیس بانک پاسارگاد  یاسوج دیداری داشتند.
تاریخ درج: 1395/05/25