0

تسلیت

تسلیت
بدینوسیله صمیمانه این اندوه ملی و در گذشت جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه ی زلزله شب گذشته در غرب کشور را تسلیت عرض می نماییم.
از خداوند متعال برای فوت شدگان رحمت   و مغفرت، برای مجروحین سلامتی عاجل و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسألت داریم.
موسسه خیریه نور
 

تاریخ درج: 1396/08/22