بهره برداری از مرکز شیمی درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

بهره برداری از مرکز شیمی درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد
به استحضار می رساند مرکز شیمی درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد که توسط موسسه خیریه حمایت از بیماران میتلا به سرطان نور تجهیز گردیده است ،در مورخه 95/7/13 رسما مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون بیماران سرپایی بی بضاعت در این بخش پذیرش و کادر درمانی نیز رسما فعالیت خود را آغاز نموده است .
تاریخ درج: 1395/07/17