0

شعب موسسه و دفاتر نمایندگی

دفتر مرکزی

آدرس: تهران. خیابان ولیعصر. میدان ونک. نبش کوچه بیستم. پلاک 2453. طبقه 3

تلفن:881 97 881 - 021

فاکس: 867 97 881 - 021

پست الکترونیک: info@noor-charity.com

بیمارسرای نور (تهران)

آدرس: تهران. خیابان انقلاب. خیابان شهید سپهبد قرنی. خیابان سمیه. پلاک235

تلفن:323 36 860 - 021

فاکس:

پست الکترونیک: info@noor-charity.com

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

آدرس: تهران. ستارخان. نیایش. بیمارستان حضرت رسول اکرم. بخش شیمی درمانی

تلفن:881 97 881 - 021

فاکس:

پست الکترونیک: info@noor-charity.com

بندرعباس

آدرس: بندر عباس. بلوار جمهوری. کوی شفا. مرکز شیمی درمانی و پرتو درمانی امید

تلفن:970 33 333 - 076

فاکس:

پست الکترونیک: info@noor-charity.com

بیمارسرای امید (بندرعباس)

آدرس: بندرعباس. چهارراه سازمان. بلوار سید جمال الدین اسدآبادی. کوچه مهیار. مهیار7

تلفن: 733 48 322 - 076

فاکس:

پست الکترونیک: info@noor-charity.com

خرم آباد

آدرس: خرم آباد. میدان آزادی. نرسیده به پل صفوی. بیمارستان شهید رحیمی

تلفن:

فاکس:

پست الکترونیک: info@noor-charity.com