ارائه خدمات و کمک های غیرنقدی

ارائه خدمات و کمک های غیرنقدی

ارائه خدمات و کمکهای غیر نقدی

موسسه خیریه نور در راستای اهداف تعریف شده و برنامه های پیش بینی شده جهت نیل به اهداف ، احداث، تجهیز و تکمیل مراکز درمانی سرطان و نیزارائه خدمات به بیماران نیازمند را در دستور کار خود قرار داده است.

بر همین اساس کلیه اقدامات و خدمات موسسه در دو دسته عمده خلاصه میشود که عبارتند از ارائه خدمات مستقیم به بیماران و خدمات غیر مستقیم. خدمات مستقیم شامل پرداخت کمک هزینه درمان و داروی بیمار، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به بیمار و خانواده آن در طول دوره درمان و پس از آن و نیز اسکان بیماران اعزامی از شهرستان به تهران در بیمارسرای موسسه که به همین منظور تجهیز شده است.

از جمله اقدامات موسسه در خصوص ارائه خدمات غیر مستقیم ، احداث مراکز درمانی تخصصی سرطان در مناطق کم بهره مند و یا راه اندازی و تجهیز بخش های تخصصی در مراکز درمانی موجود در سراسر کشور با اولویت مناطق با امکانات کم می باشد.

برای آشنایی بیشتر با این خدمات و اقدامات ، اطلاعات تکمیلی در صفحات مربوطه که زیر مجموعه همین بخش می باشند گنجانده شده است. همچنین متقاضیان دریافت خدمات از موسسه می توانند با مراجعه به بخش های مربوطه، نسبت به تکمیل فرم های درخواست کمک و ارسال به موسسه اقدام نمایند.