سند چشم انداز

سند چشم انداز

موسسین و اعضاء موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور عميقاً اعتقاد دارند که مبارزه با مشکلات و دردهای همنوعان از وظایف انسانی و اخلاقی نوع بشر می باشد و هدایت و راهبری این امر نیازمند همت بالا و تلاش خستگی ناپذیر است. در این میان با توجه به ابتلا سالانه بیش از 70 هزار مورد به بیماری سرطان در کشور و فشار هزینه های مالی و معنوی این امر بر بیماران، خانواده ها و جامعه، لزوم حمایت بیشتر از این قشر و هدایت کمک های اجتماعی و دولتی بیش از پیش به چشم می آید. بی شک توقف گسترش بیماری سرطان و حمایت از برنامه های درمانی و بازیابی توان بیماران مبتلا به سرطان، تنها با برقراری حمایت های مالی و معنوی و سیستماتیک مردمی و دولتی ممکن می باشد. 

این موسسه خیریه با مشارکت جمعی از نیکوکاران و صاحب نظران جهت مشارکت در اجرای این امر مهم و برای راهبری و سازماندهی در ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنان و نیز برنامه های راهبردی در پیشگیری، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی عمومی و نیز مبارزه با عوامل خطرناک اشاعه دهنده سرطان در کشور تاسیس گردیده است. 

موسسین خیریه نور می اندیشند که هیچ بیمار مبتلا به سرطان در ایران نباید تنها به دلیل مشکلات مالی و نبود امکانات دست از مبارزه با بیماری خود بردارد و تسلیم این درد گردد. آنها همچنین عدم آگاهی عموم جامعه از عوامل متعدد ابتلا به سرطان را به عنوان یک چالش راهبردی در راه مبارزه با اشاعه این بیماری دانسته و در این راستا سعی دارند با راهبری سازماندهی شده در حمایت از برنامه های آموزشی، تحقیقاتی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در حل این معضل گام بردارند.

چشم انداز

در راستای دستیابی به جایگاه بزرگترین موسسه و مرکز جامع سرطان ایران در سال 1410 شمسی، چشم انداز موسسه خیریه نور در سال 1400 شمسی به شرح ذیل تدوین می شود:

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور در سال 1400 یکی از 3 موسسه بزرگ خیریه سرطان کشور، از نظر ارزش مالی خدمات با رویکرد حمایت از بیماران مبتلا به سرطان با تمرکز بر ارائه انواع خدمات درمانی، آموزشی، آگاهی بخشی و پژوهشی به بیماران، عموم مردم و متخصصین، افزایش مشارکت و دانش عمومی و پژوهش های بنیادین سرطان خواهد بود. 

در این راستا شفافیت، عملکرد تخصصی، کارآمدی منابع و جلب مشارکت های عمومی از ارزش های بنیادین موسسین می باشد.

رسالت یا ماموریت موسسه

موسسه خیریه نور (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان) ماموریت دارد تا  با تجهیز 
و احداث مراکز درمانی تخصصی سرطان در اقصی نقاط کشور و مناطق محروم، امکان برخورداری همه ایرانیان از امکانات و خدمات مناسب درمان را فراهم نماید. همچنین از طریق تحقیقات میدانی و گرد آوری اطلاعات و آمار و نیز همکاری با سازمان های داخلی و بین المللی، در راستای بهبود کیفیت و اثر بخشی خدمات درمانی در مراکز مختلف اقدام نماید. توقف روند رشد سرطان با افزایش آگاهی های عمومی و اصلاح رفتارهای بهداشتی و تغذیه ای و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری غایت نهایی موسسه خیریه  نور (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ) می باشد. اهتمام نیکوکاران و اعضای موسسه نور بر این است تا فردی به دلیل عدم بضاعت مالی سر تسلیم در برابر این بیماری فرود نیاورده و درمان را متوقف نکند.