اهداف

اهداف

اهداف و برنامه های موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور در حوزه های مختلف درمان، پژوهش، آموزش و پیشگیری عبارتند از:

  1. حمایت درماني، مالي و رواني از بیماران مبتلا به سرطان نیازمند و خانواده آنها در سطوح مختلف

  2. برنامه ریزی، سرمایه گذاری و حمایت از تحقیقات پیشگیرانه و درمانی انواع سرطان

  3. کاهش نرخ رشد سرطان با آگاهی بخشی و آموزش عمومی در حوزه پیشگیری انواع سرطان

  4. فراهم نمودن امکانات بهینه درمان سرطان در مناطق مختلف با احداث و یا تجهیز مراکز درمانی تخصصی سرطان

  5. ارائه مشاوره پزشکی و روانپزشکی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های ایشان در طول مدت درمان

  6. تلاش برای مهار سرطان در ایران و سایر کشورها

  7. همکاری با سازمان ها و مراجع مختلف داخلی و خارجی به منظور اطلاع رسانی و گسترش فرهنگ پیشگیری از سرطان با اجرای سمینارها، تهیه و توزیع بروشورها و مجلات تخصصی برای عموم، تبلیغات رسانه ای و غربال‌گری‌های مقطعی

  8. همکاری و ارتباط با سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط جهت استفاده از کمک های تخصصی و مالی آنها در راستای اهداف موسسه و ریشه کنی سرطان در ایران و کشورهای محروم

  9. نظارت بر حسن اجرای پروژه های احداث بیمارستان و مراکز درمان، تامین لوازم و تجهیزات پزشکی(داخلی و خارجی)، تهیه و توزیع دارو و نیز درمان بیماران مبتلا به سرطان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  10. ارتباط با جوامع دانشگاهی- پزشکی و مراکز تحقیقاتی سرطان در راستای اهداف موسسه نور